NK từ Thái Lan

ICP NPK 30- 9- 9

ICP NPK 30- 9- 9

  • Quy cách đóng gói:
  • Bao 50kg

  • Xuất xứ:
  • Thái Lan

Đạm cao giúp cây phát triển mạnh thân, lá cành.

Cây dễ hấp thu và hạn chế thất thoát đạm.

Thành phần:  

 

Đạm tổng số

(Nts)

Lân hữu hiệu (P2O5hh)

Kali hữu hiệu(K2Ohh)

Độ ẩm

30%

9%

9%

5%

   
                                   

 

 

 

 

 

Công dụng:

Giúp cây phục hồi sau khi thu hoạch, phát triển cây con và sử dụng đầu mùa mưa hoặc mùa khô .

Thúc trái lớn và bung đọt mạnh, hiệu quả cao và nhanh thấy.

Thường dùng đầu vụ hoạch phục hồi cây sau thu hoạch.

Cây ăn lá xanh tốt, cứng cây, tăng năng suất cây trồng.

 

Hướng Dẫn Sử Dụng:

Cây trồng

Lượng bón

Thời kỳ bón

Cây công nghiệp và cây ăn quả

300-350 kg/ha

Bón 2-4 lần/năm.

Cây rau và hoa

250-300 kg/ha

2-3 tuần bón một lần

Cây lương thực

150-200 kg/ha

Bón 2-3 lần/vụ

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI